5 Nama Nabi yang Mendapat Gelar Ulul Azmi & Mukjizatnya yang Luar Biasa

Post a Comment

Dalam Al-Quran yang berisi cerita atau kisah Nabi dan Rasul, diceritakan mengenai jalan serta proses dakwah para Nabi dan para Rasul yang sudah tentu banyak rintangannya. Dari kisah para Nabi dam para Rasul tersebut, diharapkan seluruh umat Islam mendapatkan pembelajaran.

Jumlah Nabi di dunia ini ada banyak, namun yang wajib diketahui hanya 25 saja dan hanya 5 Nabi saja yang mendapat gelar Ulul Azmi.

Lantas, Ulul Azmi itu apa? 

nabi ulul azmi

Seperti dikutip dari M.Abduh Amri (2012:98), Ulul Azmi memiliki arti Rasul-Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menjalankan tugas yang diemban dari Allah SWT.

Mereka sangat sabar dan tabah dalam menghadapi segala macam gangguan, rintangan, serta cobaan yang didapat dari kaum yang menentang misi mereka.

Nabi yang Mendapat Gelar Ulul Azmi

Berikut 5 nama Nabi yang mendapat gelar Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya yang luar biasa, yaitu:

1. Nabi Nuh As

Kaum Nabi Nuh As merupakan kaum pertama yang mengalami kesesatan aqidah. Kisah perjuangan Nabi Nuh As yang paling terkenal adalah ketika ada badai angin topan yang menghampiri Nabi Nuh As dan para kaumnya. 

Namun, banyak kaum Nabi Nuh As yang membangkang bahkan diantara mereka terdapat anak kandung dan istri beliau sendiri.

Hanya pengikut Nabi Nuh As yang patuh sajalah yang bisa selamat dari badai angin topan tersebut.

Jumlah pengikut Nabi Nuh As hanya sedikit tidak sebanding dengan yang menentangnya. 

Keistimewaan Nabi Nuh As dalam perjalanan dakwahnya adalah banyak bersyukur dan senantiasa memuji Allah SWT dalam setiap urusannya. 

2. Nabi Ibrahim As

Pada zaman Nabi Ibrahim As, semua kaum beliau menyembah berhala. Hingga pada suatu hari ketika Nabi Ibrahim As menghancurkan semua berhala yang menjadi sesembahan kaumnya dan Raja Namrudz.

Mereka marah dan Raja Namrudz memerintah pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim As hidup-hidup. Alhamdulillah Nabi Ibrahim As selamat atas izin Allah SWT. 

3. Nabi Musa As

Ketika Nabi Musa As baru lahir, Raja Firaun memerintah pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki di tempat dirinya berkuasa.

Namun atas kuasa Allah SWT, Nabi Musa As yang masih bayi itu diselamatkan oleh istri Raja Firaun sendiri tanpa sepengetahuan suaminya itu. 

Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa As berdakwah lalu beliau diberi mukjizat oleh Allah SWT berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Merasa tersaingi, Raja Firaun mengancam akan membunuh Nabi Musa As. 

4. Nabi Isa As

Kisah mengerikan juga datang dari Nabi Isa As, dimana pada zamannya beliau difitnah oleh kaumnya sendiri hingga diancam akan dibunuh berupa disalib.

Namun atas izin dan kuasa Allah SWT, Nabi Isa As diangkat ke langit, lalu Allah SWT menukar dengan kaum beliau yang seolah-olah menyerupai Nabi Isa As.

Alhasil yang dibunuh berupa salib kala itu bukanlah Nabi Isa As. 

5. Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul penutup akhir zaman. Sehingga jika masih ada yang mengaku dirinya sebagai Nabi, maka sudah tentu itu bohong.

Sama seperti dengan Nabi dan Rasul lainnya, Nabi Muhammad SAW juga mendapat banyak rintangan dan halangan yang sangat berat.

Hanya beliau sajalah yang mampu memberi syafaat kepada umatnya kelak di akhirat. Sebab Rasulullah SAW senantiasa memohon doa untuk kaumnya pada Allah.

Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW pada kaumnya.

Semoga kita termasuk umat yang kelak diakhirat akan mendapatkan syafaat karena mencintai baginda Rasulullah SAW.

Bahrul Ilmi
Blogger & SEO Content Writer. Partnership via email penulismunet@gmail.com.

Baca Juga Gaes!

Post a Comment